IsNumeric Fonksiyonu [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bir ifadenin sayı olup olmadığını test eder. Eğer ifade bir sayı ise, fonksiyon Doğru, değilse Yanlış döndürür.

Sözdizimi:

IsNumeric (Var)

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

Var: Denemek istediğiniz herhangi bir ifade.

Hata Kodları

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) REM False döndürür
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) REM True döndürür
End Sub