IsNumeric-funktion [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Undersöker om ett uttryck är ett tal. Om uttrycket är ett tal returnerar funktionen True, annars returnerar funktionen False.

Syntax:

IsNumeric (Var)

Returvärde:

Bool

Parametrar:

Var: Ett uttryck som du vill testa.

Felkoder

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) ' Returnerar False
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) ' Returnerar True
End Sub