Funkcja IsNumeric

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sprawdza, czy wyrażenie jest liczbą. Jeśli wyrażenie jest liczbą, funkcja zwraca wartość True (prawda), w przeciwnym razie False (fałsz).

Składnia:

IsNumeric (zmienna)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Zmienna: Dowolne wyrażenie, które należy sprawdzić.

Kody błędów

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(sVar) ' Zwraca False
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) ' Zwraca True (prawda)
End Sub