Faankishinii IsNumeric [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Lakkoofsa ta'uu himataa basdaada. Yoo himatni lakkoofsa ta'e, faankishinichi dhugaa deebisa; yoo ta'uu baate ammoo soba deebisa.

caasimaa:

IsNumeric (Var)

Gatii deebii:

Bool

Ulaagaalee:

Var: Himata kamiyyuu kan ati basdaaduu barbaaddu dha.

Dogoggora lakkaddoota

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) REM Returns False
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) REM Returns True
End Sub