Funktio IsNumeric [ajonaikainen]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

IsNumeric tutkii, onko lauseke luku. Jos lauseke on luku, funktio palauttaa arvon True (tosi), muutoin funktio palauttaa arvon False (epätosi).

Syntaksi:

IsNumeric (muuttuja1)

Palautusarvo:

Bool-tyypin totuusarvo

Parametrit:

Muuttuja1: mikä tahansa testattava lauseke.

Virheiden koodit

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) ' palauttaa arvon False
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) ' palauttaa arvon True
End Sub