IsNumeric-funktion [kørselstid]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tester om et udtryk er et tal. Hvis udtrykket er et tal, returnerer funktionen True, ellers returnerer funktionen False.

Syntaks:

IsNumeric (Var)

Returværdi:

Bool

Parametre:

Var: Ethvert udtryk, som du vil teste.

Fejlkoder

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(sVar) REM returnerer False
    vVar = "123"
Print IsNumeric(sVar) REM returnerer True
End Sub