Funkce IsNumeric [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ověří, zda je výraz číslo. Je-li výraz číslo, vrátí funkce True, jinak vrátí False.

Syntaxe:

IsNumeric (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Var: Proměnná, kterou chcete ověřit.

Chybové kódy

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) ' Vrátí False
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) ' Vrátí True
End Sub