Funció IsNumeric [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Prova si una expressió és un número. Si l'expressió és un número, la funció torna Cert, si no, la funció torna Fals.

Sintaxi:

IsNumeric (Var)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

Var: Qualsevol expressió que vulgueu provar.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) ' Torna Fals
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) ' Torna cert
End Sub