Функция IsNumeric [библиотечна]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Проверява дали изразът е число. Ако стойността е число, функцията връща True, в противен случай – False.

Синтаксис:

IsNumeric (Var)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

Var: израз, който да бъде проверен.

Кодове за грешка

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
Print IsNumeric(vVar) ' Връща False
    vVar = "123"
Print IsNumeric(vVar) ' Връща True
End Sub