Funkcja GetGuiType

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Zwraca wartość numeryczną określającą graficzny interfejs użytkownika.

Ta funkcja została zaimplementowana wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami. Wartość zwracana nie jest zdefiniowana w środowiskach typu klient-serwer.

Składnia:

GetGUIType()

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Zwracane wartości:

1: Windows

4: UNIX

Przykład:

Sub ExampleEnvironment
    MsgBox GetGUIType
End Sub