Συνάρτηση GetGuiType [ΧρόνοςΕκτέλεσης]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Επιστρέφει μια αριθμητική τιμή που διευκρινίζει την γραφική διασύνδεση χρήστη (GUI).

Αυτή η λειτουργία χρόνου εκτέλεσης παρέχεται μόνο για την προς τα κάτω συμβατότητα στις προηγούμενες εκδόσεις. Η τιμή επιστροφής δεν καθορίζεται στα περιβάλλοντα πελατών εξυπηρετητών.

Σύνταξη:

GetGUIType()

Τιμή επιστροφής:

Ακέραιος

Τιμές επιστροφής:

1: Windows

4: UNIX

Παράδειγμα:

Sub ExampleEnvironment
    MsgBox GetGUIType
End Sub