Funkce GetGuiType [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Vrátí číselnou hodnotu určující grafické uživatelské rozhraní.

Tato funkce je poskytnuta jen pro zpětnou kompatibilitu s předchozími verzemi. V prostředí klient-server není návratová hodnota definována.

Syntaxe:

GetGUIType()

Návratová hodnota:

Celé číslo

Návratové hodnoty:

1: Windows

4: UNIX

Příklad:

Sub ExampleEnvironment
    MsgBox GetGUIType
End Sub