Basit bir İletişim Öğesi Oluşturur

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Araçlar - Makrolar - İletişim Öğelerini düzenle seçeneğini seçin ve daha sonra Yeni seçeneğini tıklayın.
  2. İletişim penceresi için bir ad girin ve Tamam'ı tıklayın. İletişim penceresini yeniden adlandırmak için, sekmedeki adı sağ tıklayın ve Yeniden Adlandır seçeneğini seçin.
  3. Düzenle seçeneğini tıklayın. Basic iletişim öğesi düzenleyicisini açar ve boş bir iletişim öğesini içerir.
  4. Araç Kutusu çubuğunu görmüyorsanız, Araç Kutusu çubuğunu açmak için Kontrol Ekle simgesinin yanındaki oka tıkayın.
  5. Denetim oluşturmak için, bir aracı tıklayın ve iletişim öğesi üzerine taşıyınız.

Related Topics

İletişim ögeleri düzenleyicisinde denetim özelliklerini değiştirme

iletişim düzenleyicisinde kontrol oluşturma

İletişim Düzenleyicisindeki Kontrol Öğelerinin Çevirisi

Program Kodu ile Pencere Açılışı

İletişim Öğesi Denetimleri için Programlama Örnekleri