Skapa en dialogruta i Basic

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Välj Verktyg - Makron - Administrera dialogrutor och klicka sedan på Ny.
  2. Skriv ett namn på dialogrutan och klicka på OK. Om du senare vill byta namn på dialogrutan högerklickar du på namnet på fliken och väljer Byt namn.
  3. Klicka på Redigera. Basic-dialogredigeraren öppnas och innehåller en tom dialogruta.
  4. Om raden Verktygslåda inte visas klickar du på pilen bredvid ikonen Infoga kontroller så att raden Verktygslåda öppnas.
  5. Klicka på ett verktyg och skapa sedan kontrollfältet genom att dra i dialogrutan.

Related Topics

Ändra egenskaper för kontroller i dialogredigeraren

Skapa kontroller i dialogredigeraren

Översättning av kontroller i dialogredigeraren

Visa en dialogruta med programkod

Programmeringsexempel för kontroller i dialogredigeraren