Δημιουργία διαλόγου Basic

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση διαλόγων και κατόπιν πατήστε Δημιουργία.
  2. Εισάγετε ένα όνομα για τον διάλογο και πατήστε Εντάξει. Για μετονομασία του διαλόγου αργότερα, δεξιοπατήστε στο όνομα στην καρτέλα και επιλέξτε Μετονομασία.
  3. Πατήστε στο Επεξεργασία. Ανοίγει ο επεξεργαστής διαλόγου του Basic και περιέχει έναν κενό διάλογο.
  4. Εάν δεν βλέπετε τη γραμμή Εργαλειοθήκη, πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου για να ανοίξει η γραμμή Εργαλειοθήκη.
  5. Για δημιουργία πεδίου ελέγχου, πατήστε σε κάποιο εργαλείο και έπειτα μεταφέρετε το στον διάλογο.

Related Topics

Αλλαγή των ιδιοτήτων των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Δημιουργία ελέγχων στον επεξεργαστή διαλόγου

Μετάφραση των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Άνοιγμα διαλόγου με κώδικα προγράμματος

Παραδείγματα προγραμματισμού πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου