Vytvoření dialogového okna v aplikaci Basic

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce dialogových oken a potom klepněte na Nový.
  2. Zadejte název dialogu a klepněte na tlačítko OK. Chcete-li později dialogové okno přejmenovat, klepněte pravým tlačítkem na kartu a zvolte Přejmenovat.
  3. Klepněte na Upravit. Otevře se editor dialogových oken Basic obsahující prázdné dialogové okno.
  4. Pokud nevidíte lištu Ovládací prvky, klepněte na šipku vedle ikony Ovládací prvky pro otevření nástrojové lišty Ovládací prvky.
  5. Pro vytvoření ovládacího prvku klepněte na jeho ikonu a umístěte jej do dialogového okna.

Related Topics

Změna vlastností ovládacích prvků v Editoru dialogových oken

Vytvoření ovládacích prvků v Editoru dialogových oken

Překlad ovládacích prvků v editoru dialogových oken

Zobrazení dialogového okna pomocí kódu programu

Příklady programů pro ovládací prvky v Editoru dialogových oken