Skapa kontroller i dialogredigeraren

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Använd verktygen på verktygsraden Verktygslåda i BASIC-fönstret när du vill lägga till kontroller i en dialogruta.

  1. Du öppnar verktygsraden Verktygslåda genom att klicka på pilen bredvid ikonen Infoga kontroller på verktygsraden Makro.
  2. Klicka på ett verktyg i symbollisten, t.ex. Knapp.
  3. I dialogrutan drar du knappen till den storlek som du vill ha.

Related Topics

Ändra egenskaper för kontroller i dialogredigeraren

Skapa en Basic-dialogruta

Visa en dialogruta med programkod

Programmeringsexempel för kontroller i dialogredigeraren