Ändra egenskaper för kontroller i dialogredigeraren

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan ange egenskaperna för en kontroll som du lägger till i en dialogruta. Du kan t.ex. ändra färg, namn och storlek för en knapp som du lägger till. Du kan ändra de flesta kontrollegenskaper när du skapar eller redigerar en dialogruta. En del egenskaper kan du däremot bara ändra vid runtime.

Om du vill ändra egenskaperna för en kontroll i utkastläge, högerklickar du på kontrollen och väljer sedan Egenskaper.


Related Topics

Skapa en Basic-dialogruta

Skapa kontroller i dialogredigeraren

Visa en dialogruta med programkod

Programmeringsexempel för kontroller i dialogredigeraren