Spreminjanje lastnosti kontrolnika v urejevalniku pogovornih oken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Lastnosti kontrolnika, ki ga dodate pogovornemu oknu, lahko nastavite. Tako lahko npr. spremenite barvo, ime in velikost gumba, ki ste ga dodali. Večino lastnosti kontrolnika lahko spremenite, ko ustvarite ali urejate pogovorno okno. Nekatere lastnosti pa je možno spremeniti le v zagnanem kontrolniku.

Za spremembo lastnosti kontrolnika v urejevalnem načinu kliknite z desnim gumbom na kontrolnik in nato izberite Lastnosti.


Related Topics

Ustvarjanje pogovornega okna Basic

Izdelava kontrolnikov v urejevalniku pogovornih oken

Prikaz pogovornega okna s programsko kodo

Programski primeri za kontrolnike v urejevalniku pogovornih oken