Αλλαγή των ιδιοτήτων των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες των πεδίων ελέγχου που προσθέσατε σε κάποιο διάλογο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, το όνομα και το μέγεθος κάποιου κουμπιού που προσθέσατε. Μπορείτε να μεταβάλετε τις περισσότερες ιδιότητες των πεδίων ελέγχου κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία του διαλόγου. Ωστόσο, κάποιες ιδιότητες μπορείτε να τις μεταβάλετε μόνο κατά τον χρόνο εκτέλεσης.

Για να μεταβάλετε τις ιδιότητες των πεδίων ελέγχου στην κατάσταση σχεδίασης, δεξιοπατήστε στο πεδίο ελέγχου, και κατόπιν επιλέξτε Ιδιότητες.


Related Topics

Δημιουργία διαλόγου Basic

Δημιουργία ελέγχων στον επεξεργαστή διαλόγου

Άνοιγμα διαλόγου με κώδικα προγράμματος

Παραδείγματα προγραμματισμού πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου