ជំនួយ LibreOffice Basic

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice ផ្ដល់​នូវ Application Programming Interface (API) មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គ្រប់គ្រង​សមាសភាគ LibreOffice ជាមួយ​ភាសា​សរសេរ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​គ្នា ដោយ​ប្រើ LibreOffice Software Development Kit (SDK) ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី LibreOffice API និង Software Development Kit សូម​មើល http://api.libreoffice.org

ផ្នែក​ជំនួយ​នេះ ពន្យល់​អំពី​អនុគមន៍​ពេល​រត់​ទូទៅ​ភាគច្រើន​របស់ LibreOffice Basic ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម សូម​មើល មគ្គុទ្ទេសក៍ OpenOffice.org BASIC Programming នៅ​លើ​វិគី ។

ធ្វើការ​ជាមួយ LibreOffice Basic

សរសេរ​កម្មវិធី​ជាមួយ LibreOffice Basic

អនុគមន៍​ពេល​រត់

ការ​កត់ត្រា​ម៉ាក្រូ​មួយ

ការ​បង្កើត​ប្រអប់ Basic មួយ

ការ​បង្កើត​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​ប្រអប់

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​របស់​​ប្រអប់

បើក​ប្រអប់មួយ​ជាមួយ​កូដ​កម្មវិធី

ឧទាហរណ៍​កម្មវិធីសម្រាប់​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​​ប្រអប់

ជំនួយ​អំពី​ជំនួយ

ជំនួយ​យោង​តាម​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​របស់​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ ដែល​ត្រូវបានកំណត់​ជា​លំនាំដើម ។ សេចក្ដី​ពិពណ៌នា​ពណ៌ សកម្មភាព​កណ្ដុរ ឬ​ធាតុ​ដែល​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បាន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ អាច​ខុសគ្នា​ចំពោះ​ប្រព័ន្ធ និង​កម្មវិធី​របស់​អ្នក ។

បង្អួច​ជំនួយ​របស់ LibreOffice

ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

លិបិក្រម​ - ស្វែង​រក​ពាក្យ​​រក​ក្នុង​ជំនួយ​​

ស្វែង​រក​ - ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ពេញ​លេញ​​

​​ការ​គ្រប់​គ្រង​កន្លែង​ចំណាំ​

មាតិកា​ - ​ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​ចម្បង​