Βοήθεια για την LibreOffice Basic

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Το LibreOffice παρέχει μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής (API) που επιτρέπει τον έλεγχο των συστατικών του LibreOffice με διαφορετικές προγραμματιστικές γλώσσες χρησιμοποιώντας το (SDK) του LibreOffice. Για περισσότερες πληροφορίες για το API LibreOffice και το πακέτο ανάπτυξης λογισμικού επισκεφτείτε http://api.libreoffice.org

Αυτή η βοηθητική ενότητα εξηγεί τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες χρόνου εκτέλεσης του LibreOffice Basic. Για περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες παρακαλώ πηγαίνετε στο Οδηγός προγραμματισμού OpenOffice.org BASIC στο Wiki.

Εργασία με την LibreOffice Basic

Προγραμματισμός με την LibreOffice Basic

Συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης

Καταγραφή μιας μακροεντολής

Δημιουργία διαλόγου Basic

Δημιουργία ελέγχων στον επεξεργαστή διαλόγου

Αλλαγή των ιδιοτήτων των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Άνοιγμα διαλόγου με κώδικα προγράμματος

Παραδείγματα προγραμματισμού πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Σχετικά με την χρήση της βοήθειας

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Ευρετήριο - Αναζήτηση στη βοήθεια βάσει λέξης-κλειδί

Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας