Помощ за LibreOffice Basic

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice предлага приложен програмен интерфейс (Application Programming Interface, API), който позволява управление на компонентите на LibreOffice чрез различни езици за програмиране с помощта на развойния комплект (Software Development Kit, SDK) на LibreOffice. За повече информация относно интерфейса за приложно програмиране и развойния комплект на LibreOffice посетете сайта на адрес http://api.libreoffice.org

Този раздел от помощта обяснява най-често използваните динамични (runtime) функции на LibreOffice Basic. За по-подробна информация вижте ръководството OpenOffice.org BASIC Programming Guide в уикисайта.

Работа с LibreOffice Basic

Програмиране с LibreOffice Basic

Динамични функции

Записване на макрос

Създаване на диалогов прозорец на Basic

Създаване на елементи за управление в редактора на диалогови прозорци

Свойства на елементите за управление в редактора на диалогови прозорци

Отваряне на диалогов прозорец с програмен код

Примери за програмиране на елементите за управление в редактора на диалогови прозорци

Помощ за помощта

В помощта се описват подразбираните настройки на програмата в система с настройки по подразбиране. Описанията на цветове, действия с мишката и други подлежащи на конфигуриране елементи може да са различни за вашата програма и система.

Прозорецът Помощ за LibreOffice

Подсказки и разширени подсказки

Азбучен указател - търсене на ключови думи в помощта

Търсене - претърсване целия текст на помощта

Управление на показалците

Съдържание - основните теми на помощта