Thanh Màu

Show or hides the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Color Bar.


Nhấn vào màu bạn muốn dùng. Để thay đổi màu tô của một đối tượng trong tập tin hiện tại, chọn đối tượng, sau đó nhấn vào màu đã muốn. Để thay đổi màu đường của đối tượng đã chọn, nhấn-phải vào màu phù hợp. Để thay đổi màu của các chữ trong đối tượng văn bản, nhấn-đôi vào đối tượng văn bản, lựa chọn đoạn văn, sau đó nhấn vào màu thích hợp.

You can also drag a color from the Color bar and drop it on a draw object on your slide.

Biểu tượng Gợi ý

To detach the Color bar, click on a gray area of the toolbar and then drag. To reattach the Color bar, drag the title bar of the toolbar to the edge of the window.


Please support us!