Blue Function

Gosa magariisa lakkaddaa halluu ifteessamee deebisi.

caasimaa:


Blue (Color As Long)

Gatii deebii:

intergaa

ulaagaa:

Gatii halluu: ibsa intergaan dheeraa kan lakkaddaa halluu gosa magariisa kamiyyuu kan deebi`uu ibsa dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "The color " & lVar & " consists of:" & Chr(13) &_
    "red= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!