Items in index of inhoudsopgave definiëren

Zo definieert u items voor registers:

  1. Klik in een woord, of selecteer de woorden in uw document die u als een indexitem wilt gebruiken.

  2. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Index item, en doe één van de volgende handelingen:

Zo definieert u items in inhoudsopgaven:

De beste manier om een inhoudsopgave te genereren is door de vooraf gedefinieerde opmaakprofielen voor kopalinea's toe te passen, zoals "Kop 1", op de alinea's die u in uw inhoudsopgave wilt opnemen.

Zo gebruikt u een aangepast alinea-opmaakprofiel als item voor een inhoudsopgave:

  1. Kies Extra - Hoofdstuknummering en klik op de tab Nummering.

  2. Selecteer het alinea-opmaakprofiel dat u in uw inhoudsopgave wilt opnemen in het vak Alinea-opmaakprofiel.

  3. In de lijst Niveau klikt u op het hiërarchische niveau waarop u het alinea-opmaakprofiel wilt toepassen.

  4. Klik op OK. U kunt het opmaakprofiel nu op koppen in uw document toepassen en ze in uw inhoudsopgave opnemen.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the chapter level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Help ons, alstublieft!