Toepassen

Verplaatst de inhoud van de invoerregel naar uw document en sluit de formulebalk. De inhoud van de invoerregel wordt ingevoegd op de cursorpositie in het document.

Icon Apply

Toepassen

Help ons, alstublieft!