Датум

Го вметнува тековниот датум како поле. Се користи стандардниот формат на датуми, и датумот не се ажурира автоматски.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Вметни - Полиња - Датум


Доколку сакате да дефинирате друг формат на датум, или да го ажурирате датумот автоматски, изберетеВметни - Полиња - Друго за да вметнете наредба во полето и ги направете потребните поставувања во дијалогот Полиња. Форматот на постојното поле со датум може да биде изменето во секое време со избирање на Уреди - Полиња.

Please support us!