Document

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Вметни - Полиња - Друго - Документ tab


Note Icon

For the HTML export and import of date and time fields, special LibreOffice formats are used.


Тип

Lists the available field types. To add a field to your document, click a field type, click a field in the Select list, and then click Insert. The following fields are available:

Тип

Значење

Автор

Ги вметнува имињата на корисниците кои биле први кои го снимиле документот.

Поглавје

Го вметнува бројот на поглавјето и/или името на поглавјето.

Датум

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

Име на датотеката

Го вметнува името на датотеката и/или директориумот на тековниот документ, како и името на датотеката без нејзината наставка.

Страница

Го вметнува бројот на страницата на тековната, претходната или следната страница.

Испраќач

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Статистика

Вметнува статистика за документот, како на пр. број на страници и зборови, во форма на поле. За да ја видите статистиката на одреден документ, одберете Датотека - Својства, а потоа кликнете Статистика.

Шаблони

Inserts the filename, the path, or the filename without the file extension of the current template. You can also insert the names of the "Category" and the "Style" formats used in the current template.

Време

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


Note Icon

Следниве полиња може да се вметнуваат само ако е избран соодветниот вид на поле во списокот Вид .


Избери

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Tip Icon

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Полиња

Функција

Претходна страница

Го внесува бројот на страницата од претходната страница.

Следна страница

Го внесува бројот на страницата од следната страница.

Број на страница

Го вметнува редниот број на страницата.


Во Формат, одберете го форматот на нумерирање кој сакате да го користите.

If you want, you can enter an Offset for the displayed page number. With an Offset value of 1, the field will display a number that is 1 more than the current page number, but only if a page with that number exists. On the last page of the document, this same field will be empty.

Растојание

Enter the offset value that you want to apply to a page number field, for example "+1".

Tip Icon

If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the Offset value, but choose Insert - Manual Break, and then select a new page style.


Форматирај

Click the format that you want to apply to the selected field, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

If you choose "chapter number" as the format for reference fields, only the number of the chapter heading containing the referenced object is displayed in the field. If the paragraph style for the chapter heading is not numbered, the field is left blank.

The following number range formats are for paragraphs formatted with numbered or bulleted lists:

Категорија и број

The format contains everything between the beginning of the paragraph and directly after the number-range field

Текст на наслов

The format contains the text following the number-range field up to the end of the paragraph

Број

Форматот само го содржи референтниот број


Inserts the field as static content, that is, the field cannot be updated.

Фиксна содржина

Inserts the field as static content, that is, the field cannot be updated.

Ниво

Select the chapter heading level that you want to include in the selected field.

Offset in days/minutes

Enter the offset that you want to apply to a date or time field.

Вредност

Enter the contents that you want to add to a user-defined fields.

Please support us!