Изнесување анимации во GIF формат

  1. Изберете објект на анимација на вашиот слајд.

  2. Изберете Датотека - Изнеси.

  3. Изберете GIF - Graphics Interchange Format (.gif) во Тип на датотекалистата.

  4. Кликнете на Избор полето за означување за изнесување на избраниот објект и не целиот слајд.

  5. Лоцирајте каде сакате да зачувате анимирани GIF, внесете име, и потоа кликнете Зачувај.

Креирање анимирани GIF слики

Please support us!