Edit Fields

Edits the properties of an inserted field. To edit an inserted field, double-click it.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Уреди - Полиња


Вид на поле

Го поставува типот на поле.

Фиксирано

Displays the content of the field when the field was inserted.

Променлива

Displays the current value of the field.

Јазик

Select the language for the field.

Форматирај

Select a display format for the field.

Please support us!