Релативни и апсолутни врски

Кога вклучувате хиперврски, два фактора мора да се земат во предвид: дали тие се поставени како релативни или апсолутни при зачувување и дали датотеката е присутна.

Warning Icon

Кога ќе го поставите глушецот на хиперврска, советот со помош ја прикажува апсолутната референца, откако LibreOffice користи внатрешни апсолутни имиња на патеки. Комплетната адреса и патека може да се види само кога го гледате резулатот на HTML изнесувањето, со вчитување на HTML датотека "Текст" или отворете го со уредувач на текст.


Уредување хиперврски

Please support us!