Ново

Креира нов LibreOffice документ.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Икона

Нов

Комбинација тастери +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Шаблон е датотека која содржи елементи за дизајнот на документот, вклучително и стилови за форматирање, позадини, рамки, графика, полиња, распоред на страницата, и текст.

Икона

Име

Функција

Икона

Текстуален документ

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

Икона

Табеларна пресметка

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Икона

Презентација

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

Икона

Цртеж

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

Икона

База на податоци

Opens the Database Wizard to create a database file.

Икона

HTML-документ

Креира нов HTML-документ.

Икона

Документ за XML-формулар

Креира нов XForms документ.

Икона

Главен документ

Креира нов главен документ.

Икона

Формула

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

Икона

Налепници

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

Икона

Визит карти

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

Икона

Шаблони

Creates a new document using an existing template.


Please support us!