Sum

Автоматски додава броеви во наведениот опсег на ќелии. Кликнете во ќелијата, кликнете на оваа икона и потоа внесете го опсегот на ќелии. Исто така можете да го дефинирате опсегот на ќелии во табеларниот приказ

Икона

Збир

LibreOffice автоматски предложува опсег на ќелии , ако табеларниот приказ содржи податоци. Ако опсегот на ќелии веќе содржи функција за збир, можете да го комбинирате со нова ќелија за да го додадете на вкупната сума на опсегот.Ако опсегот содржи филтри, функцијата Subtotal ја заменува функцијата Збир.

Click the Accept икона (обележана со зелено) за да ја користите формулата што е прикажана во линијата за внесување.

Please support us!