ცხრილის დიზაინი

The Query Design View allows you to create and edit a database query.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.


შენიშვნის ხატულა

Most databases use queries to filter or to sort database tables to display records on your computer. Views offer the same functionality as queries, but on the server side. If your database is on a server that supports views, you can use views to filter the records on the server to speed up the display time.


შენიშვნის ხატულა

ზოგიერთ მონაცემთა ბაზას აქვს ახალი ცხრილის ნახვის პროგრამული მხარდაჭერა . ბრძანება ხედის შექმნის მონიშვნით ცხრილების მონაცემთა ბაზის დოკუმენტის ტაბ გვერდიდან , დაინახავთ დიზიანის ხედის ფანჯარას, რომელიც აქ აღწერილ მოთხოვნის დიზაინისის ფანჯარას გავს.


The Query Design window layout is stored with a created query, but cannot be stored with a created view.

დიზიანის ხედი

მოთხოვნის შესაქმნელად დააწკაპუნეთ მოთხოვნების ხატულაზე მონაცემთა ბაზის დოკუმენტში, შემდეგ დააწკაპუნეთ დიზაინის ხედში მოთხოვნის შექმნა.

The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press +arrow key.

In the top of the query Design View window, the icons of the Query Design Bar and the Design bar are displayed.

თუ გსურთ მოთხოვნის ტესტირება, მონაცემთა ბაზის დოკუმენტში მოთხოვნის სახელზე ორჯერ დააწკაპუნეთ. მოთხოვნის პასუხი გამოჩნდება მონაცემთა წყაროს ხედის ანალოგიურ ცხრილში. შენიშვნა: გამოტანილი ცხრილი დროებითია

Keys in Query Design View

გასაღები

ფუნქცია

F4

ესკიზი

F5

Run Query

F7

Add Table or Query


არჩევა

When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.

მოთხოვნაში ჩასამატებლად ორჯერ დააწკაპუნეთ ველებზე. გამოიყენეთ გადატრევა-დაგდებით კავშირების განსასაზღვრად.

შენიშვნის ხატულა

While designing a query, you cannot modify the selected tables.


ცხრილების მოხსნა

დიზაინის ხედიდან ცხრილის მოსაცილებლად დააწკაპუნეთ ცხრილის ფანჯრის ზედა ჩარჩოზე და გამოიტანეთ კონტექსის მენიუ. შესაძლებელია წაშლის ბრძანების გამოყენება ცხრილის დიზაინის ხედიდან მოსაცილებლად. მეორე ვარიანტია წაშლის ღილაკზე დაჭერა.

Move table and modify table size

You can resize and arrange the tables according to your preferences. To move tables, drag the upper border to the desired position. Enlarge or reduce the size in which the table is displayed by positioning the mouse cursor on a border or on a corner and dragging the table until it is the desired size.

Table Relations

ერთი ცხრილის ველის სახელსა და მეორე ცხრილის ველის სახელს შორის კვშირების არსებობის შემთქვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს კავშირები თქვენი მოთხოვნისათვის

If, for example, you have a spreadsheet for articles identified by an article number, and a spreadsheet for customers in which you record all articles that a customer orders using the corresponding article numbers, then there is a relationship between the two "article number" data fields. If you now want to create a query that returns all articles that a customer has ordered, you must retrieve data from two spreadsheets. To do this, you must inform LibreOffice about the relationship which exists between the data in the two spreadsheets.

To do this, click a field name in a table (for example, the field name "Item-Number" from the Customer table), hold down the mouse button and then drag the field name to the field name of the other table ("Item-Number" from the Item table). When you release the mouse button, a line connecting the two fields between the two table windows appears. The corresponding condition that the content of the two field names must be identical is entered in the resulting SQL query.

The creation of a query that is based on several related sheets is only possible if you use LibreOffice as the interface for a relational database.

შენიშვნის ხატულა

ერთი მოთხოვნით სხვადასხვა მონაცემთა ბაზების ცხრილები მიუწვდომელია რამოდენიმე ცხრილის შემცველი მოთხოვნის შექმნა შესაძლებელია მხოლოდ ერთი მონაცემთა ბაზის ფარგლებში


Specifying the relation type

If you double-click on the line connecting two linked fields or call the menu command Insert - New Relation, you can specify the type of relation in the Relations dialog.

Alternatively, press Tab until the line is selected, then press Shift+F10 to display the context menu and there choose the command Edit. Some databases support only a subset of the possible join types.

კავშირების წაშლა

ორ ცხრილს შორის კავშირის წასაშლელად დააწკაპუნეთ მაკავშირებელ ხაზ და დააჭირეთ წაშლის კლავიშს.

ალტერნატიულად, წაშალეთ შესაბამისი ჩანაწერებიკავშირების დიალოგურ ფანჯარაშიგამოყენებულ ველებში. ან დააჭირეთ ტაბის კლავიშს მონიშნული მაკავშირებელი ვექტორის გამოსაძახებლად/გამოსაჩენად, შემდეგ დააჭირეთ Shift+F10 კონტექსტური მენიუს გასახსნელად და წაშლისბრძანების მოსანიშნად

Defining the query

Select conditions to define the query. Each column of the design table accepts a data field for the query. The conditions in one row are linked with a Boolean AND.

Specifying field names

First, select all field names from the tables that you want to add to the query. You can do this either by drag-and-drop or by double-clicking a field name in the table window. With the drag-and-drop method, use the mouse to drag a field name from the table window into the lower area of the query design window. As you do this, you can decide which column in the query design window will receive the selected field. A field name can also be selected by double-clicking. It will then be added to the next free column in the query design window.

ველის სახელების წაშლა

მოთხოვნიდან ველის სახელის მოსაშორებლად დააწკაპუნეთ ველის სვეტის ჰედერზე და აარჩიეთ წაშლის ბრძანება სვეტის კონტექსტური მენიუდან.

Saving the query

Use the Save icon on the Standard toolbar to save the query. You will see a dialog that asks you to enter a name for the query. If the database supports schemas, you can also enter a schema name.

სქემა

Enter the name of the schema that is assigned to the query or table view.

მოთხოვნის სახელი ან ცხრილის ხედის სახელი

შეიტანეთ მოთხოვნის ან ცხრილის ხედის სახელი

მონაცემთა გაფილტვრა

To filter data for the query, set the desired criteria in the lower area of the query design window. The following options are available:

ველები

Enter the name of the data field that is referred to in the Query. All settings made in the filter option rows refer to this field. If you activate a cell here with a mouse click you'll see an arrow button, which enables you to select a field. The "Table name.*" option selects all data fields with the effect that the specified criteria will be applied to all table fields.

Alias

Specifies an alias. This alias will be listed in the query instead of the field name. This makes it possible to use user-defined column labels. For example, if the data field is named PtNo and, instead of that name, you would like to have PartNum appear in the query, enter PartNum as the alias.

In a SQL statement, aliases are defined as follows:

SELECT column AS alias FROM table.

მაგალითად

SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

ცხრილი

The corresponding database table of the selected data field is listed here. If you activate this cell with a mouse click, an arrow will appear which enables you to select a different table for the current query.

დალაგება

If you click on this cell, you can choose a sort option: ascending, descending and unsorted. Text fields will be sorted alphabetically and numerical fields numerically. For most databases, administrators can set the sorting options at the database level.

ხილული

If you mark the Visible property for a data field, that field will be visibly displayed in the resulting query. If you are only using a data field to formulate a condition or make a calculation, you do not necessarily need to display it.

კრიტერიუმები

Specifies a first criteria by which the content of the data field is to be filtered.

ან

Here you can enter one additional filter criterion for each line. Multiple criteria in a single column will be interpreted as boolean OR.

You can also use the context menu of the line headers in the lower area of the query design window to insert a filter based on a function:

ფუნქცია

The functions which are available here depend on those provided by the database engine.

If you are working with the embedded HSQL database, the list box in the Function row offers you the following options:

პარამეტრი

SQL

ეფექტი

ფუნქციის გარეშე

არც ერთი ფუნქცია არ ქნება შესრულებული

საშუალო

AVG

გამოთვლის ველის საშუალო არითმეტიკულ სიდიდეს

დათვლა

COUNT

Determines the number of records in the table. Empty fields can either be counted (a) or excluded (b).

a) COUNT(*): ვარკსვლავის არგუმენტად გადაწოდება ცხრილის ყველა ჩანაწერს მოიცავს

b) COUNT(column): Passing a field name as an argument counts only the records in which the specified field contains a value. Records in which the field has a Null value (i.e. contains no textual or numeric value) will not be counted.

მაქსიმუმი

MAX

Determines the highest value of a record for that field.

მინიმუმი

MIN

Determines the lowest value of a record for that field.

ჯამი

SUM

Calculates the sum of the values of records for the associated fields.

დაჯგუფება

GROUP BY

Groups query data according to the selected field name. Functions are executed according to the specified groups. In SQL, this option corresponds to the GROUP BY clause. If a criterion is added, this entry appears in the SQL HAVING sub-clause.


ასევე შესაძლებელია ფუქნციური გამოძახებების პირდაპირ შეტანა SQL განაცხადში

SELECT FUNCTION(სვეტი) FROM ცხრილიდან.

მაგალითად: SQL-ში ფუნქციური გამოძახება ჯამის გამოსათვლელად:

SELECT SUM("Price") FROM "Article".

Except for the Group function, the above functions are called Aggregate functions. These are functions that calculate data to create summaries from the results. Additional functions that are not listed in the list box might be also possible. These depend on the specific database engine in use and on the current functionality provided by the Base driver used to connect to that database engine.

To use other functions not listed in the list box, you must enter them manually under Field.

You can also assign aliases to function calls. If you do not want to display the query string in the column header, enter a desired substitute name under Alias.

შესაბამისი ფუნქცია SQL-ის განაცხადში არის:

SELECT FUNCTION() AS alias FROM table

მაგალითად

SELECT COUNT(*) AS count FROM "Item"

შენიშვნის ხატულა

If you run such a function, you cannot insert any additional columns for the query other than as an argument in a "Group" function.


მაგალითები

In the following example, a query is run through two tables: an "Item" table with the "Item_No" field and a "Suppliers" table with the "Supplier_Name" field. In addition, both tables have a common field name "Supplier_No."

სამზე მეტი ელემენტის მომწოდებელთა მომცველი მოთხოვნის შესაქმნელად საჭიროა შემდეგი ნაბიჯების განხორციელება.

 1. ჩასვით "Item" და "Suppliers" ცხრილები მოთხოვნის დიზაინში.

 2. თუ ასეთი ტიპის კვშირი უკვე არ არსებობს, დააკავშირეთ ორი ცხრილის "Supplier_No" ველები.

 3. Double-click on the "Item_No" field from the "Item" table. Display the Function line using the context menu and select the Count function.

 4. შეიტანეთ >3 როგორც კრიტერიუმი და გამორთეთ ხილული ველი

 5. "Suppliers" ცხრილში ორჯერ დააწკაპუნეთ "Supplier_Name" ველზე და აირჩიეთ დაჯგუფების ფუნქცია.

 6. Run the query.

თუ "price" (თიტოეული საქონლის ინდივიდუალური ფასისთვის) და "Supplier_No" (ამ საქონლის მომწოდებლისთვის) ველები არსებობს "Item" ცხრილში, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მომწოდებლის მიერ მოწოდებული საქონლის საშუალო ფასი შემდეგი მოთხოვნის მეშვეობით:

 1. ჩასვით "Item" ცხრილი მოთხოვნის დიზაინში

 2. ორჯერ დააწკაპუნეთ "Price" და "Supplier_No" ველებზე

 3. გააქტიურეთ ფუნქციის ხაზი და მონიშნეთ საშუალო ფუნქცია "Price" ველიდან.

 4. თქევნ ასევე შეგიძლიათ შეიტანოთ "Average" მეტსახელის ხაზში(ბრჭყალების გარეშე).

 5. აირჩიეთ მონიშვნა "Supplier_No" ველისთვის

 6. Run the query.

კონტექსტის მენიუს შემდეგი ბრძანებები და სიმბოლოები არის ხელმისაწვდომი:

ფუნქცია

Shows or hides a row for the selection of functions.

ცხრილის სახელი

აჩვენებს ან მალავს ცხრილის სახელის რიგს

მეტსახელი

აჩვენებს ან მალავს მეტსახელის რიგში

განსხვავებული მნიშვნელობები

Retrieves only distinct values from the query. This applies to multiple records that might contain several repeating occurrences of data in the selected fields. If the Distinct Values command is active, you should only see one record in the query (DISTINCT). Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria (ALL).

მაგალითად: თუ სახელი "Smith" ჩნდება რამდენჯერმე თქვენს მისამართთა მონაცემთა ბაზაში, თქვენ შეგიძლიათ აარჩიოთ განსხვავებული მნიშვნელობების ბრძანება და მოთხოვნაში დააკონკრეტოთ, რომ სახელი "Smith" მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდეს.

For a query involving several fields, the combination of values from all fields must be unique so that the result can be formed from a specific record. For example, you have "Smith in Chicago" once in your address book and "Smith in London" twice. With the Distinct Values command, the query will use the two fields "last name" and "city" and return the query result "Smith in Chicago" once and "Smith in London" once.

SQL-ში ეს ბრძანება შეესაბამება DISTINCT პრედიკატს

ლიმიტი

Allows you to limit the maximum number of records returned by a query.

If a Limit construction is added, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

ფილტრის პირობების ფორმირება

When formulating filter conditions, various operators and commands are available to you. Apart from the relational operators, there are SQL-specific commands that query the content of database fields. If you use these commands in the LibreOffice syntax, LibreOffice automatically converts these into the corresponding SQL syntax via an internal parser. You can also enter the SQL command directly and bypass the internal parser. The following tables give an overview of the operators and commands:

ოპერატორი

მნიშვნელობა

Condition is satisfied if...

=

ტოლია

... ველის შიგთავსი აღნიშნული გამოსახულების იდენტურია

The operator = will not be displayed in the query fields. If you enter a value without any operator, the = operator is automatically assumed.

<>

არ არის ტოლი

... ველის შიგთავსი არ შეესაბამება კონკრეტულ გამოსახულებას.

>

მეტია

... ველის შიგთავსი კონკრეტულ გამოსახულებაზე მეტია

<

ნაკლებია

... ველის შიგთავსი კონკრეტულ გამოსახულებაზე ნაკლებია

>=

მეტია ან ტოლი

... ველის შიგთავსი კონკრეტებული გამსოახულებაზე მეტია ან ტოლია

<=

ნაკლებია ან ტოლი

... ველის შიგთავსი კონკრეტულ გამოსახულებაზე ნაკლებია ან ტოლია


LibreOffice ბრძანება

SQL ბრძანება

მნიშვნელობა

Condition is satisfied if...

IS EMPTY

IS NULL

ნულის ტოლია

... the field contains no data. For Yes/No fields with three possible states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

არ არის ცარიელი

... the field is not empty, i.e it contains data.

LIKE

placeholder (*) for any number of characters

placeholder (?) for exactly one character

LIKE

placeholder (%) for any number of characters

Placeholder (_) for exactly one character

არ არის ელემენტი

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

The (*) or (%) placeholder stands for any number of characters. The question mark (?) in the LibreOffice interface or the underscore (_) in SQL queries is used to represent exactly one character.

NOT LIKE

NOT LIKE

არ არის ელემენტი

... the field does not contain data having the specified expression.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

მდებარეობს [x,y] ინტერვალში

... the field contains a data value that lies between the two values x and y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

არ მდებარეობს [x,y] ინტერვალში

... the field contains a data value that does not lie between the two values x and y.

IN (a; b; c...)

Note that semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

შეიცავს a, b, c...

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by a boolean OR operator. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

არ შეიცავს a, b, c...

... the field does not contain one of the specified expressions a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

მნიშვნელობა ჭეშმარიტია

... ველის სახელის მნიშვნელობა ჭეშმარიტია

= FALSE

= FALSE

მნიშვნელობა მცდარია

... the field data value is set to false.


მაგალითები

='Ms.'

აბრუნებს იმ ველის სახელებს,ველის შიგთავსით "Ms."

<'2001-01-10'

returns dates that occurred before January 10, 2001

LIKE 'g?ve'

returns records with field content such as "give" and "gave".

LIKE 'S*'

returns records with field contents such as "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

returns records with field content between the values 10 and 20. (The fields can be either text fields or number fields).

IN (1; 3; 5; 7)

returns records with the values 1, 3, 5, 7. If the field name contains an item number, for example, you can create a query that returns the item having the specified number.

NOT IN ('Smith')

returns records that do not contain "Smith".


მსგავსიგაუქმების თანმიმდევრობა: {escape 'escape-character'}

მაგალითი: მონიშნე * ელემენტიდან, სადაც ელემენტის სახელი მსგავსია *%' {escape '*'}

მაგალითი გაჩვენებთ ყველა ჩანაწერს, სადაც ელემენტის სახელი იწყება *-ით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისეთი სიმბოლოების ძებნა, რომლებიც სხვა შემთხვევაში ინტერპრეტირებული იქნებოდა, როგორც ჩანაცვლების ველები, როგორიცაა *, ?, _, % ან წერტილი.

Outer Join გაუქმების ტანმიმდევრობა: {oj outer-join}

მაგალითი: მონიშნეთ Article.* {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}-დან

ტექსტურ ველებზე მოთხოვნის გაგზავნა

To query the content of a text field, you must put the expression between single quotes. The distinction between uppercase and lowercase letters depends on the database in use. LIKE, by definition, is case-sensitive (though some databases don't interpret this strictly).

თარიღთა ველებზე მოთხოვნის გაგზავნა

Date fields are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax.

Date Type Element

SQL Escape syntax #1 - may be obsolete

SQL Escape syntax #2

SQL2 syntax

თარიღი

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

დრო

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

თარიღი დრო

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


მაგალითი: მონიშნეთ {d '1999-12-31'} მსოფლიოდან. წლები

Example: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (date literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

დიახ/არა ველებზე მოთხოვნის გაგზავნა

დიახ/არა ველებზე მოთხოვნის გასაგზავნად გამოიყენეთ შემდეგი სინტაქსი dBase ველებისთვის:

Status

მოთხოვნის კრიტერიუმები

მაგალითად

დიახ

dBase ცხრილებისთვის: არ უდრის არც ერთ მოცემულ მნიშვნელობას

=1 აბრუნებს ყველა იმ ჩანაწერს, რომლისთვისაც დიახ/არა ველებს აქვთ სტატუსი "Yes" or "On" (მონიშნული შავად),

არა

.

=0 აბრუნებს ყველა იმ ჩანაწერს, რომლისთვისაც დიახ/არა ველებს აქვთ სტატუსი "No" ან "Off" (მონიშვნის გარეშე).

ნული

IS NULL

IS NULL აბრუნებს ყველა ჩანაწერს, რომლისთვისაც დიახ/არა ველებს არც ერთი, დიახ ან არა, სტატუსი არ აქვთ (მონიშნული რუხად)


შენიშვნის ხატულა

სინტაქსი დამოკიდებულია გამოყენებული მონაცემთა ბაზის სისტემაზე. თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ დიახ/არა ველები შეიძლება სხვანაირადაც იყოს განსაზღვრული (მხოლოდ 2 მდგომარეობა 3-ის ნაცვლად)


Parameter queries

Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run.

Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used.

In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In SQL mode this should be typed as WHERE "Field" = :Parameter_name

გავრთხილების ხატულა

Parameter names may not contain any of the characters <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases.


რჩევის ხატულა

A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use LOWER (Field_Name) as the field and LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In SQL mode this should be typed as LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


Parameter queries may be used as the data source for subforms, to allow the user to restrict the displayed records.

პარმეტრის მოთხოვნა

The Parameter Input dialog asks the user to enter the parameter values. Enter a value for each query parameter and confirm by clicking OK or typing Enter.

The values entered by the user may consist of any characters which are allowable for the SQL for the relevant criterion; this may depend on the underlying database system.

რჩევის ხატულა

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


SQL რეჟიმი

SQL აღნიშნავს "Structured Query Language" და აღწერს ინსტრუქციებს რელაციული მონაცემთა ბაზების გნახლებისა და ადმინისტრირებისთვის.

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created.

You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use.

If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the Query designer. These queries must be executed in native SQL mode.

By clicking the Run SQL command directly icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by LibreOffice and sent directly to the database engine.

Please support us!