Editar seccións

Cambia as propiedades das seccións definidas no documento Para inserir unha sección, seleccione o texto ou prema no documento e a seguir escollaInserir - Sección.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Seccións


O Editar seccións diálogo é semellante ao Inserir - Sección diálogo, e ofrece as seguintes opcións adicionais:

Sección

Introduza o nome da sección que desexe editar ou prema nun nome na lista Sección. Se o cursor está actualmente nunha sección, o nome da sección aparece na parte dereita da barra de estado na parte inferior da xanela do documento.

O estado de protección contra escrita dunha sección indícase cun cadeado situado diante do nome da sección. O cadeado aberto significa desprotexido e o pechado, protexido. Do mesmo modo, as seccións visíbeis indícanse cunhas lentes.

Opcións

Abrea Opcións, na cal pode editar o comportamentoesquema de columna, fondo, nota a rodapé e nota de fin da secciónseleccionada. Se a sección está protexido por contrasinal, ten queescribir o contrasinal primeiro.

Eliminar

Elimina a sección seleccionada do documento e insire o contido da sección nodocumento.

Precisamos da súa axuda!