Opcións hangul/hanja

Establecer opcións para o conversión Hangul/Hanja .

Dicionarios definidos polo usuario

Lista todos os dicionarios definidos polo usuario. Marque a caixa de verificación a carón do dicionario que quere usar. Desmarque a caixa de verificación a carón do dicionario que non desexa utilizar.

Novo

Abre a caixa de diálogo Novo Dicionario, onde pode crear un novo dicionario.

Nome

Introduza un nome para o dicionario. Para mostrar o novo dicionario na caixa dicionarios definidos polo usuario lista, prema en Aceptar .

Editar

Abre o Editar dicionario personalizado , na cal pode editar calquera usuario dicionario -definida.

Eliminar

Exclúe o dicionario definido polo usuario seleccionado.

Opcións

Especifica outras opcións para todos os dicionarios.

Ignorar palabra en posición posterior

Ignora caracteres de posición ao final de palabras coreanas cando busca un dicionario.

Mostrar entradas usadas recentemente en primeiro lugar

Mostra a suxestión de substitución que seleccionou na última vez como a primeira entrada na lista.

Substituír automaticamente todas as entradas únicas

Substitúe automaticamente palabras que posúen só unha substitución de palabras suxeridas.

Precisamos da súa axuda!