Botóns máis utilizados

Cancelar

Premendo en Cancelar péchase a caixa de diálogo sen gardar ningunha alteración.

Rematar

Aplica os cambios e pecha o asistente.

Barras de ferramentas

Premendo na frecha que está ao lado dalgunhas iconas ábrese unha barra de ferramentas. Para mover unha barra de ferramentas, arrastre a barra de título. Cando solte o botón do rato, a barra de ferramentas situarase na nova posición. Arrastre a barra de título a outra posición ou ata o bordo da xanela e a barra de ferramentas ancorará nese lugar. Para pechar a barra de ferramentas, prema na icona Pechar xanela. Para a exhibir novamente, vaia a Ver - Barras de ferramentas - (Nome da barra de ferramentas).

Botón xiratorio

  1. Nos controles de formulario, un botón xiratorio é unha propiedade dun campo numérico, monetario, de data ou de hora. Se a propiedade «Botón xiratorio» estiver activada, o campo mostra un par de símbolos con frechas a apuntaren en direccións opostas, sexa verticalmente, sexa horizontalmente

  2. In the Basic IDE, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

Converter

Se preme para avanzar na caixa de diálogo, ese botón pasará a denominarse Avanzar. Na última páxina, o botón asumirá o nome Converter. Para realizar a conversión, prema nel.

Menú de contexto

To activate the context menu of an object, first click the object with the mouse button to select it, and then, . Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in LibreOffice.

Eliminar

Elimina os elementos seleccionados despois da confirmación.

Eliminar

Elimina os elementos seleccionados sen solicitar unha confirmación.

Métrica

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1 cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Pechar

Pecha a caixa de diálogo e garda todas as modificacións.

Pechar

Pecha a caixa de diálogo.

Aplicar

Aplica os valores modificados ou seleccionados sen pechar a caixa de diálogo.

Reducir/Maximizar

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

A caixa de diálogo minimízase automaticamente cando se preme co rato nunha folla. Así que se solta o botón, a caixa de diálogo restáurase e o intervalo de referencia definido mediante o rato é realzado no documento a través dun marco azul.

Icona

Encoller

Icona

Maximizar

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

Seguinte

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Botóns de diálogo

Restabelecer

Resets modified values back to the tab page previous values.

Cancelar

Closes dialog and discards all changes.

Aceptar

Garda todos os cambios e pecha o diálogo.

Restaurar

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Restabelecer

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Estándar

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Non se solicita confirmación antes de recargar os valores predefinidos.


Volver

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

Vexa tamén as funcións seguintes:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Se se produce un erro, a función devolve un valor lóxico ou numérico.

(Esta orde só está accesíbel desde o menú de contexto).

Se preme dúas veces nunha ferramenta, poderá usala para varias tarefas. Se só preme unha, volverá á última selección depois de rematar a tarefa.

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Options dialog buttons

Aceptar

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancelar

Close the Options dialog and discard all changes done.

Restaurar

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Precisamos da súa axuda!