QBColor Function

Returns the RGB color code of the color passed as a color value through an older MS-DOS based programming system.

Sintaxe:

QBColor (NúmeroCor As Integer)

Valor de retorno:

Long

Parámetro:

ColorNumber: Any integer expression that specifies the color value of the color passed from an older MS-DOS based programming system.

ColorNumber can be assigned the following values:

0 : Negro

1 : Azul

2 : Verde

3 : Ciano

4 : Vermello

5 : Maxenta

6 : Amarelo

7 : Branco

8 : Gris

9 : Azul claro

10 : Verde claro

11 : Ciano claro

12 : Vermello claro

13 : Maxenta claro

14 : Amarelo claro

15 : Branco brillante

Esta función utilízase só para facer a conversión de aplicativos BASIC, baseadas nun sistema MS-DOS antigo, que utilizan as cores antes especificadas. A función devolve un valor enteiro longo que indica a cor que se vai usar no IDE de LibreOffice.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Cor " & iCor
End Sub

Precisamos da súa axuda!