Number- ja täpploendite riba

Täppide ja nummerduse riba sisaldab nummerdatud lõikude struktuuri muutmiseks mõeldud funktsioone, kaasa arvatud lõikude järjekorra muutmine ja erinevate tasemete kirjeldamine.

Nummerdus väljas

Lülitab nummerdamise või täpid aktiivses lõigus või valitud lõikudes välja.

Ikoon "Nummerdamine väljas"

Nummerdamine väljas

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Ikoon

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Ikoon

Taseme võrra üles koos alapunktidega

Liigendab lõigu koos alapunktidega taseme võrra kõrgemale (vasakule). See ikoon on nähtav ainult siis, kui kursor asub number- või täpploendis.

Ikoon

Taseme võrra üles koos alapunktidega

Taseme võrra alla koos alapunktidega

Liigendab lõigu koos alapunktidega taseme võrra madalamale (paremale). See ikoon on nähtav ainult siis, kui kursor asub number- või täpploendis.

Ikoon

Taseme võrra alla koos alapunktidega

Lisa nummerdamata kirje

Lisab nummerdamata lõigu. See ei mõjuta olemasolevat nummerdust.

Ikoon

Lisa nummerdamata kirje

Nihuta üles

Positions the selected paragraph before the one above it.

Ikoon

Nihuta üles

Nihuta alla

Positions the selected paragraph after the one below it.

Ikoon

Nihuta alla

Nihuta üles koos alapunktidega

Liigutab lõigu koos alapunktidega eelmise lõigu ette. See ikoon on nähtav ainult siis, kui kursor asub number- või täpploendis.

Ikoon "Nihuta üles koos alapunktidega"

Nihuta üles koos alapunktidega

Nihuta alla koos alapunktidega

Liigutab lõigu koos alapunktidega järgmise lõigu järele. See ikoon on nähtav ainult siis, kui kursor asub number- või täpploendis.

Ikoon "Nihuta alla koos alapunktidega"

Nihuta alla koos alapunktidega

Taasalusta nummerdust

Taasalustab nummerduse. See võimalus on nähtaval vaid siis, kui kursor asub nummerdatud või täpitatud tekstis.

Ikoon "Taasalusta nummerdust"

Taasalusta nummerdust

Nummerdus ja täpid

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon bullet list

Täpid sees/väljas

Palun toeta meid!