Vaikemallide muutmine

Vaikemall sisaldab uute dokumentide vaikimisi vormindusteavet. Soovi korral võib luua uue malli ja kasutada seda vaikemallina.

Vaikemalli loomine

  1. Loo dokument koos vajaliku sisu ja vormindusstiilidega.

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. In the New Template box, type a name for the new template.

  4. In the dialog that appears, double-click the "My Templates" folder, and then click Save. You will then be prompted for a name; write it and click OK.

  5. Vali Fail - Uus - Mallist.

  6. Double-click the "My Templates" folder.

  7. Click on the template that you created, and click Set as Default.

  8. Sulge dialoog.

Dokumendimallide loomine

Mallid ja stiilid

Vaikimisi mallide muutmine

Palun toeta meid!