Lehekülje suuna muutmine

Kõik Writeri tekstidokumentide leheomadused (nt lehe suund) määratakse leheküljestiilide poolt. Vaikimisi kasutab uus tekstidokument kõigi lehekülgede jaoks leheküljestiili "Vaikeväärtus". Kui avad olemasoleva tekstidokumendi, on erinevatele lehekülgedele võib-olla rakendatud erinevad leheküljestiilid.

On oluline teada, et lehekülje omaduste muutmisel rakendatakse muudatusi ainult lehekülgedele, mis kasutavad käesolevat leheküljestiili. Aktiivse leheküljestiili nime kuvatakse akna allservas asuval olekuribal.

Kõigi lehekülgede suuna muutmine

Kui dokument sisaldab ainult üht leheküljestiili kasutavaid lehekülgi, saab lehekülje omadusi muuta otse:

 1. Vali Vormindus - Lehekülg.

 2. Klõpsa sakil Lehekülg.

 3. Vali jaotises Paberivorming “Püstpaigutus ” või “Rõhtpaigutus”.

 4. Klõpsa Sobib.

Vaid mõne lehekülje suuna muutmine

LibreOffice kasutab leheküljestiile dokumendis lehekülgede suuna määramiseks. Leheküljestiilid määravad enam lehekülje omadusi (nt päised ja jalused või lehekülje veerised). Saad praeguse dokumendi jaoks muuta leheküljestiili “Vaikimisi” või määrata oma leheküljestiilid ja need oma teksti suvalistele osadele rakendada.

Selle abilehe lõpus on täpsemalt juttu leheküljestiilide mõjualast. Kui sa pole kindel, et mõistad leheküljestiilide otstarvet, loe palun seda lõiku lehekülje lõpus.

Märkuse ikoon

Erinevalt märgi- ja lõigustiilidest puudub leheküljestiilidel hierarhia. Sa võid luua uue leheküljestiili, mis põhineb olemasoleva stiili omadustel, aga kui sa hiljem muudad lähtestiili, ei kajastu muudatused loodud leheküljestiili juures.


Kõikide sama leheküljestiiliga lehekülgede suuna muutmiseks on kõigepealt vaja luua leheküljestiil ja seejärel see rakendada:

 1. Choose View - Styles.

 2. Klõpsa ikoonil Leheküljestiilid.

 3. Paremklõpsa leheküljestiilil ja vali Uus. Uus leheküljestiil saab alguses kõik valitud leheküljestiili omadused.

 4. Sisesta kaardilehel Korraldaja leheküljestiili nimi väljale Nimi (nt Minu püstpaigutus).

 5. Vali väljal Järgmine stiil leheküljestiil, mida soovid rakendada järgmisele leheküljele, mis järgneb uue stiiliga leheküljele. Vaata selle spikrilehe lõpus olevat jaotist leheküljestiilide ulatuse kohta.

 6. Klõpsa sakil Lehekülg.

 7. Vali jaotises Paberivorming “Püstpaigutus ” või “Rõhtpaigutus”.

 8. Klõpsa Sobib.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

Leheküljestiilide ulatus

Vajalik on tunda leheküljestiilide kasutamise mõjuala LibreOffice'is. Millistele lehekülgedele dokumendis mõjub leheküljestiili redigeerimine?

Üht lehekülge hõlmavad stiilid

Leheküljestiili ulatuseks saab määrata vaid ühe lehekülje. Näiteks on stiil “Esilehekülg”. Selle omaduse määramiseks määra kaardilehel Vormindus – Leht - Korraldaja uueks stiiliks muu leheküljestiil.

Ühe lehekülje pikkune stiil hõlmab ala aktiivse leheküljestiili alumisest äärisest kuni järgmise leheküljepiirini. Järgmine leheküljepiir tekib automaatselt, kui tekst ulatub uuele leheküljele, seda nimetatakse mõnikord ka "pehmeks leheküljepiiriks". Alternatiivina võib lisada manuaalse leheküljepiiri.

Kursori asukohta manuaalse leheküljepiiri lisamiseks vajuta klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter või vali Lisamine - Manuaalne piir ja klõpsa Sobib.

Sama stiiliga lehekülgede käsitsi määratud vahemik

Leheküljestiil “Vaikeväärtus” ei määra kaardilehel Vormindus – Lehekülg - Korraldaja erinevat järgmist stiili. Selle asemel määratakse järgmise stiili jaoks samuti “Vaikeväärtus”. Kõikide leheküljestiilide ulatus, millele järgneb sama leheküljestiil, võib olla mitu lehekülge. Leheküljestiili ulatuse ala- ja ülaäärised määratakse sättega “Stiiliga leheküljepiirid”. Kõik leheküljed, mis jäävad kahe suvalise stiiliga leheküljepiiri vahele, kasutavad sama leheküljestiili.

"Stiiliga leheküljepiiri" saab lisada otse kursori asukohta. Alternatiivina võib "stiiliga leheküljepiiri" omaduse omistada lõigule või lõigustiilile.

Kasuta üht järgnevatest käskudest:

Päised ja jalused

Leheküljestiili loomine aktiivse lehekülje põhjal

Peatüki nime ja numbri lisamine päisesse või jalusesse

Päiste ja jaluste vormindamine

Palun toeta meid!