Väljad

Välju kasutatakse muutuvate andmete, näiteks tänane kuupäev või lehekülgede koguarv, hoidmiseks dokumendis.

Väljade kuvamine

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

Välja omadused

Enamik dokumendi väljatüüpe, kaasa arvatud andmebaasiväljad, salvestavad ja kuvavad muutuvaid väärtusi.

Järgnevad väljatüübid käivitavad neil klõpsates tegevuse:

Välja tüüp

Omadus

Kohahoidja

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

Lisa viide

Teisaldab hiirekursori viitele.

Käivita makro

Käivitab makro.

Sisestusväli

Avab dialoogi välja sisu redigeerimiseks.


Väljade uuendamine

To update all of the fields in a document, press F9, or choose Edit - Select All, and then press F9.

Andmebaasist lisatud välja uuendamiseks vali see väli ja vajuta seejärel F9.

Märkuse ikoon

Placeholders are not updated.


Isikuandmete kasutamine väljadel või tingimustes

Sisestusväljade lisamine

Fikseeritud või muutuva väärtusega kuupäevavälja lisamine

Tingimuslik tekst

Tingimuslik tekst lehekülgede loendamisel

Leheküljenumbrid

Palun toeta meid!