Mitmeid tabeleid hõlmavad arvutused

Võimalik on sooritada rohkem kui üht tekstitabelit hõlmavaid arvutusi.

  1. Ava tekstidokument ja tee kaks tabelit. Täida mõned lahtrid kummaski tabelis arvudega.

  2. Vii kursor ühes tabelis tühjale lahtrile.

  3. Vajuta F2.

  4. In the Formula Bar, enter the function that you want to perform, for example, =SUM.

  5. Klõpsa arvu sisaldaval lahtril ja vajuta plussmärgile (+), seejärel klõpsa arvu sisaldavale lahtrile teises tabelis.

  6. Vajuta Enter.

Valemiriba

Arvutused tekstidokumentides

Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

Calculating the Sum of a Series of Table Cells

Palun toeta meid!