Arvutuse teostamine ja tulemuse esitamine erinevates tabelites

Võimalik on teostada arvutused ühe tabeli lahtrites ja tulemus esitada teises tabelis.

  1. Ava tekstidokument, tee selles mitmeveeruline ja mitmerealine tabel ja seejärel veel üks, ainsast lahtrist koosnev tabel.

  2. Täida mõned suurema tabeli lahtrid arvudega.

  3. Vii kursori ainsa lahtriga tabelisse ja vajuta F2.

  4. In the Formula Bar, enter the function that you want to perform, for example, =SUM.

  5. Klõpsa suurema tabeli numbrit sisaldaval lahtril, vajuta plussmärgile (+) ja klõpsa mingil teisel lahtril.

  6. Vajuta Enter.

Märkuse ikoon

Soovi korral võib tabelit muuta nii, et see käitub tavalise tekstina. Selleks paiguta tabel paneelile ja ankurda paneel märgina. Tabel jääb nüüd ümbritseva teksti suhtes samasse asukohta, kui teksti lisatakse või eemaldatakse.


Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Valemiriba

Arvutused tekstidokumentides

Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

Calculating the Sum of a Series of Table Cells

Mitmeid tabeleid hõlmavad arvutused

Palun toeta meid!