Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Tehetes on võimalik kasutada eeldefineeritud funktsioone ja arvutuste tulemused asetada tekstidokumenti.

Näiteks kolme arvu aritmeetilise keskmise leidmiseks:

  1. Klõpsa dokumendis kohal, kuhu soovid lisada valemi, ja vajuta F2.

  2. Klõpsa ikoonil Valem ja vali loendis Statistilised funktsioonid suvand "Keskväärtus".

  3. Sisesta kolm arvu, mis on eraldatud pĂĽstkriipsudega (|).

  4. Vajuta klahvi Enter. Tulemus lisatakse dokumenti väljana.

Tehte redigeerimiseks tee selle väljal topeltklõps.

Arvutuse teostamine ja tulemuse esitamine erinevates tabelites

Valemiriba

Arvutused tekstidokumentides

Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

Calculating the Sum of a Series of Table Cells

Mitmeid tabeleid hõlmavad arvutused

Palun toeta meid!