Calculating the Sum of a Series of Table Cells

 1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

 2. Kirjuta veeru igasse lahtrisse arv, jättes viimase lahtri tühjaks.

 3. Place the cursor in the last cell of the column, and then click the Sum icon on the Table Bar.
  The Formula Bar appears with the entry "=sum".

 4. Tee vahemiku esimesel lahtril klõps ja klahvi all hoides liigu vahemiku viimasele lahtrile ning vabasta klahv.
  LibreOffice lisab valemi aktiivse veeru väärtuste summa arvutamiseks.

 5. Press Enter, or click Apply in the Formula bar.
  The sum of the values in the current column is entered in the cell.

Kui mõnda veeru lahtri väärtust muudetakse, siis summat uuendatakse kohe, kui klõpsata veeru viimasele lahtrile.

Samal moel saab kiirelt arvutada ka arvude rea summat.

Valemiriba

Arvutused tekstidokumentides

Keerukamate arvutustehete teostamine tekstidokumentides

Arvutuse teostamine ja tehte tulemuse asetamine tekstidokumenti

Mitmeid tabeleid hõlmavad arvutused

Palun toeta meid!