Kasutaja määratud äärised tekstidokumentides

Writeri tabeli valitud lahtritele või tervele tabelile võib rakendada väga erinevaid lahtriääriseid. Ka teistel tekstidokumentide objektidel võivad olla kasutaja määratud äärised. Nii võib ääriseid omistada leheküljestiilidele, paneelidele ning lisatud piltidele või diagrammidele.

  1. Vali Writeri tabeli lahter või lahtrite plokk.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Klõpsa dialoogi kaardil Äärised.

  4. Vali äärisesätted, mida soovid rakendada ja klõpsa Sobib.

Ala Joone korraldus sätteid saab kasutada mitme äärisestiili rakendamiseks.

Lahtrite valik

Sõltuvalt lahtrite valikust on sektsioon veidi erineva kujuga.

Valik

Joonte paigutuse sektsioon

Valitud on üks lahter enam kui ühelahtrilises tabelis või asub kursor tabelis, ilma et ükski lahter oleks valitud

ühe lahtri ääris

Ühelahtriline tabel, lahter on valitud

üks valitud lahtriääris

Valitud on lahtrid veerus

veeru valitud ääris

Valitud on lahtrid reas

rea valitud ääris

Valitud on terve 2x2 või suurem tabel

ploki valitud ääris


Vaikeväärtused

Mitme äärise määramiseks või lähtestamiseks klõpsa mõnel sätte Vaikeväärtus ikoonil.

Näited

Vali plokk suurusega umbes 8x8 lahtrit ja seejärel vali Vormindus - Lahtrid - Äärised.

ääriste vaikeikoonid

Nüüd võid omal käel jätkata ja uurida, milliseid jooni teised ikoonid määravad või eemaldavad.

Kasutaja määratud sätted

Alal Kasutaja määratud klõpsamisega saad määrata või eemaldada üksikjooned. Eelvaade kuvab jooned kolmes erinevas olekus.

Korduval klõpsamisel servale või nurgale saab valida kolme erineva oleku vahel.

Joonetüübid

Pilt

Tähendus

Must joon

äärise pidev joon

Must joon määrab valitud lahtrite vastava äärise. Joont näidatakse punktiirina, kui valid 0.05 pt joonestiili. Topeltjoonestiili valimisel näidatakse topeltjooni.

Hall joon

äärise hall joon

Halli joont näidatakse siis, kui valitud lahtrite vastavat äärist ei muudeta. Selle korral ei määrata ega eemaldata vastavat äärist.

Valge joon

äärise valge joon

Valget joont näidatakse siis, kui valitud lahtrite vastav ääris eemaldatakse.


Näited

  1. Select a single cell in a Writer table, then choose Table - Properties - Borders.

  2. Vali paks joonestiil.

  3. Alumise äärise määramiseks klõpsa alumisele servale, kuni näed paksu joont.

paksu alaäärise määramine

Märkuse ikoon

Kõigil Writeri tabeli lahtritel on vaikimisi vähemalt vasakpoolne ja alumine joon. Enamikul tabeli lahtritel on vaikimisi rohkem jooni.


Hoiatav ikoon

Kõik jooned, mida eelvaade näitab valgena, eemaldatakse lahtrist.


Märkide ääriste määramine

Lehekülgede ääriste määramine

Lõigu ääriste määramine

Palun toeta meid!