Lehekülgede ääriste määramine

Hoiatav ikoon

In Writer, you define borders for page styles, not individual pages. All changes made to borders apply to all pages that use the same page style. Note that page style changes cannot be undone by the Undo function in LibreOffice.


Eeldefineeritud äärisestiili määramine

 1. Vali Vormindus - Lehekülg - Äärised.

 2. Vali alas Vaikeväärtus üks äärisestiilidest.

 3. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, paksus ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 4. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 5. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Kohandatud äärisestiili määramine

 1. Vali Vormindus - Lehekülg - Äärised.

 2. Vali väljal Kasutaja määratud servad, millele soovid äärist rakendada. Äärise sisse- või väljalülitamiseks klõpsa eelvaateala vastaval piirkonnal.

 3. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, paksus ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 4. Korda viimast kaht sammu iga äärise puhul.

 5. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!