Objektide ääriste määramine

Writeris saab ääriseid määrata OLE-objektidele, pluginatele, diagrammidele, piltidele ja paneelidele. Kasutatava menüü nimetus sõltub valitud objektist.

Eeldefineeritud äärisestiili määramine

 1. Vali objekt, millele tahad äärist määrata.

 2. Click the Borders icon on the OLE-Object toolbar or Frame toolbar to open the Borders window.

 3. Klõpsa mõnel eelmääratud äärisestiilidest. See asendab objekti aktiivse äärisestiili valitud stiiliga.

Kohandatud äärisestiili määramine

 1. Vali tabeli lahtrid, mida soovid muuta.

 2. Choose Format - (object name) – Borders.
  Replace (object name) with the actual name of the object type you selected.

 3. Vali väljal Kasutaja määratud servad, millele soovid äärist rakendada. Äärise sisse- või väljalülitamiseks klõpsa eelvaateala vastaval piirkonnal.

 4. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 5. Korda viimast kaht sammu iga äärise puhul.

 6. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 7. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!